Bezpieczny Powrót nie kończy się wraz z zakończeniem akcji ratowniczej czy leczenia za granicą. W ramach ochrony każdy uczestnik programu ma zagwarantowane usługi typu assistance, których celem jest wsparcie organizacyjne, także po powrocie do kraju, gdy stan zdrowia poszkodowanego nie pozwala na sprawne funkcjonowanie. Sprawdź, na jaką pomoc konkretnie możesz liczyć.

Bezpłatne usługi assistance to praktyczna pomoc w szybkim powrocie do zdrowia. Obejmuje zarówno transport do kraju, jak i organizację opieki medycznej i rehabilitacji po powrocie, a nawet wsparcie w sprzątaniu mieszkania czy zajmowaniu się czworonogami. Działa od momentu wyjścia z domu, przez cały okres podróży i po powrocie do kraju.

Ochrona jeszcze przed wyjazdem

Podróż zaczyna się od przekroczenia progu mieszkania i to już od tego momentu działa ochrona ubezpieczenia, nie tylko w razie wypadku w drodze na lotnisko czy dworzec. Pakiet assistance zadziała także wtedy, gdy samolot, pociąg czy autokar spóźnią się co najmniej 6 godzin. Możesz wtedy liczyć na zwrot kosztów zakupu produktów pierwszej potrzeby – artykułów spożywczych, przyborów toaletowych czy posiłków, które zakupisz w czasie oczekiwania. Zwrot otrzymamy na podstawie rachunków, do wysokości 300 zł.

Wypadek lub choroba za granicą

Choroba lub wypadek podczas wyjazdu mogą skutkować koniecznością hospitalizacji w zagranicznej placówce. Jeśli pobyt w szpitalu wydłuża się do tygodnia, a choremu nie towarzyszy nikt pełnoletni, ubezpieczyciel pokryje koszty przyjazdu i zakwaterowania kogoś bliskiego. To szczególnie istotna usługa, jeśli poszkodowanym jest dziecko lub osoba niesamodzielna.

Na pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu może liczyć także sam poszkodowany, jeśli jego stan zdrowia nie pozwoli na powrót do kraju zaraz po opuszczeniu szpitala. Jeśli natomiast ze względu na swój stan nie będzie mógł wrócić zaplanowanym środkiem transportu – PZU zapewnia organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego. Zakres ochrony obejmuje również transport zwłok w razie śmierci, bez górnego limitu kosztów.

Po powrocie do kraju

Sam powrót do kraju nie kończy pomocy ubezpieczyciela w zakresie organizacji opieki medycznej i praktycznego wsparcia podczas powrotu do zdrowia. W ramach usługi assistance można liczyć na zorganizowanie i opłacenie wizyty lekarza w domu, wizyty w placówce medycznej lub, jeśli stan poszkodowanego tego wymaga, domowej opieki pielęgniarskiej.

Assistance obejmuje również pomoc rehabilitacyjną na terenie Polski, pokrywa koszty dojazdu i honorarium rehabilitanta do kwoty 500 zł oraz zapewnia dostawę drobnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego oraz leków.

Zaletą usług assistance jest ich praktyczność i dostosowanie do okoliczności. Wiemy, że powrót do pełnej sprawności po wypadku może być długi i uciążliwy, także dlatego, że uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności. Dlatego ubezpieczenie przewiduje także pomoc w prowadzeniu domu po powrocie z podróży, w czasie której doszło do wypadku. Pomoc obejmuje takie drobne usługi jak sprzątanie mieszkania czy podlewanie kwiatów, ale także zorganizowanie opieki dla czworonogów. Gdy po powrocie do kraju wymagasz dalszej hospitalizacji, a pobyt w szpitalu będzie trwał dłużej niż 2 dni, ubezpieczyciel może przewieźć twojego zwierzaka do wskazanej osoby lub specjalnej placówki, gwarantującej całodobową opiekę.

Zwrot środków – ski-pass i uszkodzony sprzęt

Wypadek lub choroba podczas wyjazdu wpływa również na reorganizację lub konieczność zrezygnowania z już zaplanowanych i opłaconych atrakcji. W przypadku przerwanego zimowego wyjazdu straty to najczęściej niewykorzystany karnet uprawniający do korzystania z wyciągów narciarskich, tzw. ski-pass. Jeśli nie uda ci się odzyskać środków, ubezpieczyciel pokryje poniesiony koszt – proporcjonalnie do wykorzystania, do maksymalnie 500 zł.

Ochroną ubezpieczenia objęte są również koszty za zniszczony lub uszkodzony sprzęt sportowy. Z polisy można wnioskować o zwrot za naprawę lub wynajem sprzętu, który uległ uszkodzeniu na skutek: wywrócenia, zderzenia z inną osobą, kradzieży z włamaniem, rabunku, zdarzenia losowego. Warunkiem jest potwierdzenie zdarzenia przez odpowiednie służby – policję lub służby ratunkowe lub dokumentację medyczną oraz imienne rachunki za naprawę lub wypożyczenie. Środki zostaną zwrócone do wysokości 500 zł.

Pomoc prawnika lub tłumacza

Bezpieczny Powrót gwarantuje również organizację i pokrycie wynagrodzenia prawnika do sumy 20 tys. zł w wariancie podstawowym i do 35 tys. zł w wariancie rozszerzonym. Limit kwot dotyczy spraw z zakresu odpowiedzialności cywilnej. W przypadku konfliktów z prawem koszty są pokrywane do wysokości sumy ubezpieczenia, a w przypadku konieczności udziału tłumacza, PZU pokryje jego honorarium do kwoty 5 tys. zł. Dzięki tak zorganizowanej pomocy, nie musisz obawiać się bariery językowej i nieporozumień, które mogą z niej wyniknąć. Podobnie działa to w przypadku zgłaszania szkody – komunikacja w języku polskim pomaga w szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.

Warunkiem skorzystania z usług assistance jest ich organizacja przez PZU. Organizowanie transportu czy opieki na własną rękę może uniemożliwić odzyskanie poniesionych kosztów. Zawsze korzystniejsze jest skontaktowanie się z Centrum Pomocy i postępowanie wg wskazówek ubezpieczyciela.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z usług assistance, zadzwoń pod numer: +48 22 566 55 44

Więcej na temat usług assistance znajdziesz w warunkach ubezpieczenia oraz klauzulach (nr 1 i nr 5)
Potrzebujesz więcej informacji na temat zakresu ubezpieczenia? Zadzwoń do nas: 22 100 26 00.

OWU – assistance pakiet podstawowy, str. 9 i 10
assistance pakiet rozszerzony
assistance sport