Wyjaśniamy krok po kroku, w jaki sposób sprawnie zgłosić szkodę z polisy Bezpieczny Powrót. Jak zachować się w razie wypadku lub gdy potrzebujemy pomocy podczas zagranicznego wyjazdu, a mamy wykupione ubezpieczenie podróżne?

Pierwszy krok w razie szkody to kontakt z Centrum Alarmowym PZU i zgłoszenie zdarzenia

Jeśli jesteś za granicą i masz ubezpieczenie Bezpieczny Powrót, Centrum Alarmowe PZU pomoże zorganizować pomoc w razie wypadku lub gdy będziesz potrzebować pomocy lekarza.

Bezpośredni telefon do zgłaszania zdarzeń to +48 22 566 55 44

Szkody związane ze zniszczeniem, zagubieniem i kradzieżą bagażu należy zgłaszać na infolinii: 801 102 102

 
Bez względu na to, z jakiego zakątka świata dzwonisz, rozmowa będzie odbywała się po polsku. Dzięki temu znika problem ewentualnych barier językowych podczas organizowania wsparcia służb ratowniczych czy medycznych lub pomocy prawnika bądź tłumacza. Kontakt z Centrum Alarmowym PZU zapewnia także redukcję formalności do minimum.

Informacje potrzebne do zgłoszenia szkody

  • imię i nazwisko ubezpieczonego, ew. numer polisy (znajdziesz go również na karcie Bezpiecznego Powrotu)
  • okoliczności, w jakich znajduje się poszkodowany
  • jakiej pomocy potrzebuje
  • numer telefonu, pod którym będzie możliwy kontakt z poszkodowanym lub jego opiekunem

Przygotowanie tych informacji przed kontaktem z infolinią usprawni proces zgłaszania szkody. O zdarzeniu możemy poinformować sami lub przez osobę, z którą jesteśmy w kontakcie.

Co zrobić, jeśli kontakt z Centrum Alarmowym PZU nie był możliwy?

Jeżeli z uwagi na okoliczności nie masz możliwości skontaktowania się z Centrum Alarmowym, informacje o zdarzeniu należy przekazać do PZU w ciągu kolejnych 7 dni. Możesz to zrobić zarówno osobiście lub za pośrednictwem osoby występującej w Twoim imieniu.

Bezgotówkowa likwidacja szkód

W razie potrzeby skorzystania z pomocy medycznej, Centrum Alarmowe skieruje Cię do najbliższej placówki, w której możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie. Dzięki temu nie ponosisz żadnych kosztów udzielenia pomocy na miejscu. Możesz także samodzielnie wybrać placówkę, a PZU postara się przejąć płatność. W sytuacji, w której nie będzie to możliwe ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty na podstawie rachunku.

Jak zgłosić szkodę?

  1. Przygotuj niezbędne informacje dotyczące ubezpieczonego i zdarzenia
  2. Skontaktuj się z Centrum Alarmowym PZU lub infolinią
    lub
    Poinformuj PZU o zdarzeniu w ciągu 7 kolejnych dni. Zbierz komplet dokumentów związanych np. z wypadkiem (rachunki, dokumentację medyczną)