Miło nam poinformować, że od października do każdej wystawionej polisy Bezpieczny Powrót dołączamy potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia w języku angielskim. W ten sposób spełniamy Wasze oczekiwania, zwłaszcza tych, którzy podróżują do krajów z obowiązkiem wizowym.

Dotychczas każdy ubezpieczony oprócz elektronicznej polisy otrzymywał od nas kartę z zakodowanymi danymi ubezpieczenia w języku angielskim. Okazało się jednak, że w niektórych krajach, utrzymujących obowiązek wizowy, do wniosku o wydanie pozwolenia na wjazd należy załączyć także potwierdzenie ubezpieczenia. Teraz takie potwierdzenie w języku angielskim każdy ubezpieczony otrzyma wraz polisą.
Aktualnie wciąż ponad 80 krajów utrzymuje obowiązek wizowy dla obywateli polskich. Wśród niech są m. in.: Australia, Chiny, Indie, Pakistan, Nepal, Rosja, Turcja i większość państw afrykańskich.
Ponieważ Bezpieczny Powrót działa niemal na całym świecie, z wyjątkiem Grenlandii, Arktyki i Antarktydy, to ochrona obejmuje również terytorium każdego z wymienionych wyżej państw.
Warto pamiętać, że część z nich w procedurze wizowej wymaga konkretnej sumy ubezpieczenia Kosztów Leczenia np. w Rosji konieczna jest polisa na minimalną sumę 30.000 euro, a na Białorusi co najmniej 10.000 euro. Z kolei Iran nie precyzuje sumy ubezpieczenia.
Bezpieczny Powrót gwarantuje zwrot kosztów leczenia do 250.000 zł, a transport medyczny do kraju nie ma limitu kosztów.
Przypominamy również, że ochrona działa podczas wszystkich podróży zagranicznych, także tych w celach służbowych. To jeszcze jeden powód, aby mieć polisę z rocznym okresem ochrony – po prostu nigdy nie wiadomo, kiedy może się przydać.